สอนคำนวณภาษี Forex แบบง่าย ๆ เข้าใจในคลิปเดียว | เทรด Forex

สอนคำนวณภาษี Forex แบบง่าย ๆ เข้าใจในคลิปเดียว | เทรด Forex

เทรดฟอเร็กซ์อยู่ต้องเสียภาษีหรือเปล่า ?

เทรดฟอเร็กซ์ตามกฎของสรรพากรระบุไว้ว่าเข้าข่ายเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 4 ได้แก่ ดอกเบี้ย, เงินปันผล, เงินส่วนแบ่งกําไรและเงินลดทุน
กําไรหรือเงินปันผลที่ได้รับจากการขายหุ้นหรือเทรดฟอเร็กซ์กับโบรกเกอร์ต่างประเทศจะถือว่าเป็นเงินได้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
เมื่อนํากลับเข้ามาในประเทศไทยจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ข้อยกเว้นสำหรับเทรดเดอร์ที่ไม่ต้องเสียภาษี

หมายเหตุ ยกเว้นเทรดเดอร์จะอยู่อาศัยในประเทศไทยไม่เกิน 180 วัน หรือ 6 เดือนเท่านั้น
ดังนั้น กรณีคุณมีรายได้ประจำ + รายได้จากการเทรด เมื่อคำนวณรายได้สุทธิแล้วถึงเกณฑ์ที่กำหนด
คุณจะต้องเสียภาษีแบบขั้นบันได

วิธีคำนวณภาษีฟอเร็กซ์ + ตัวอย่าง เพื่อความเข้าใจตามไปดูในคลิปนี้

#theforexman